Съединените щати на възрастните измами – колко разпространена е финансовата злоупотреба с възрастните хора във всяка държава?

По-голямата част от случаите на измама с възрастни хора в САЩ остават нерегистрирани. Нашият изследователски екип се зае да разкрие истинската цена на измамите…